Svenska
English
 
Vår vision

Företagets affärsidé är att stärka organisationers ledarskap. Ett ständigt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling hos människor som har en gemensam målbild och stort engagemang. Investeringar i personalen gör att företaget eller organisationen når högre effekt. Både nya chefer och erfarna ledare behöver träning i ledarskap för att lyckas idag och imorgon. Genom att bli medvetna om sina svagheter och styrkor kan de förstärka sitt eget ledarskap och anpassa ledarskapet efter mognad hos medarbetare, team och organisation. Genom utveckling blir grupper till effektiva team som ständigt reflekterar och förbättrar sitt sätt att arbeta.

Vi tror att alla har sin egen väg framåt

Vad erbjuder vi?

Vi stärker chefer, ledare och individer och vi skapar, utvecklar och vidmakthåller effektiva team. Vi fokuserar på kundens behov inom ledarskap och ledning och låter utvecklingen genomföras i balans mellan organisationens krav och personens egna målsättningar.
Enkelhet och kvalitet är våra ledord och vi erbjuder både kurser och skräddarsydda utbildningsinsatser.

För att nå vägen framåt behövs personlig utveckling

Hur gör vi?

Vi utgår från en positiv människosyn med respekt för individers kreativa olikheter och genus. Vi använder upplevelsebaserat lärande och vi arbetar med ett holistiskt synsätt i våra kurser och utbildningar. Vi tillämpar helhetsbaserat lärande där utvecklingen startar på rätt nivå och där delaktighet utgör en förutsättning för att skapa optimalt inlärningsklimat och motivation.

Vi vill att just Du når din egen väg framåt

 

 

 

Presentation av Per Simonsson

Att få se hur människor får nya insikter och en vilja att gå till handling, inspirerar mig i mitt företagande. Upplevelser med min familj tillsammans i naturen är livskvalitet för mig. För mig är mixen med att jobba för människors utveckling och den kursverksamhet det innebär samt att få leva och bo här uppe i Jämtland en förmån.

Jag är född och uppvuxen i Östersund. Innan jag startade företaget var jag anställd som officer i Försvaret. Det var ett omväxlande och lärorikt yrke med många och nyttiga erfarenheter som ledare och utbildare. Som kompanichef och med erfarenhet som lärare på militärhögskolan är det för mig klarlagt att människorna och relationerna dem emellan avgör kvaliteten i en organisation.

Jag har medverkat i den pedagogiska utvecklingen i Försvaret och är certifierad handledare i Farax 360 ledarundersökning, UGL, SDI och UL (Utvecklande Ledarskap).